Vzbudit zápal pro zdravé a udržitelné stravování, otevřít cestu ke kariéře v zemědělství a potravinářství.

Vzbudit zápal pro zdravé a udržitelné stravování, otevřít cestu ke kariéře v zemědělství a potravinářství.

Připojte se ke stovkám pedagogů, kteří používají naše materiály ve svých třídách, kroužcích a na akcích!

Naše výukové plány jsou založeny na činnostech, které podporují aktivní účast žáků. Kombinují týmovou práci, hraní rolí, komunikační dovednosti, experimenty a příležitost k diskuzím vedeným studenty.


Objevte naše výukové plány věnované roli potravin v rámci jednotlivých témat!

Klikněte na vybrané téma a najdete:

vyzkoušené a osvědčené výukové plány připravené k použití

další rozšířené zdroje pro učitele

pracovní listy, videa a experimenty

Potraviny a zdraví

Potraviny a zdraví

Potraviny a zdraví

Naše strava úzce souvisí s naším zdravím. Nezdravá strava může zvyšovat riziko chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby, cukrovka a některé druhy rakoviny. Bohužel mnoho lidí má nezdravé stravovací návyky, například jí příliš málo zeleniny a ovoce a příliš mnoho zpracovaných potravin. To vede k nárůstu problémů s váhou a obezitou v Evropě. Lekce v tomto tématu mají za cíl zvýšit povědomí studentů o tom, jak potraviny působí na lidský organismus, jak získávat správné živiny prostřednictvím naší stravy, a také o praktických dovednostech, jako je čtení etiket výrobků v supermarketech.

View resources
Food & Sustainability

Food & Sustainability

Food & Sustainability

Transcribe_404: [var-lang-category-food-sustainability-title]

View resources
Food Science & Food System

Food Science & Food System

Food Science & Food System

Transcribe_404: [var-lang-category-food-science-food-system-title]

View resources
Agrifood Jobs & Careers

Agrifood Jobs & Careers

Agrifood Jobs & Careers

Transcribe_404: [var-lang-category-agrifood-jobs-and-careers-title]

View resources

Kdo jsme:

FoodEducators je program EIT Food, který učitelům nabízí zábavné, kreativní a zajímavé aktivity, vytvořené pro mladé lidi, především školáky. Naše snadno dostupné, vědecky podložené vzdělávací materiály o potravinách zvyšují znalosti žáků, aby se z nich v budoucnu stali lépe informovaní a uvědomělí spotřebitelé.

Shromažďujeme nové poznatky o tom, jak prohloubit zážitky z učení o potravinách, podpořit zdraví a udržitelnost a motivovat budoucí generace k profesnímu uplatnění v zemědělsko-potravinářském odvětví. Náš program se snaží inspirovat mladé lidi ve věku od 9 do 18 let k více uvědomělému spotřebitelství, budování vyšší gramotnosti v oblasti potravinářství, podnikatelskému myšlení a k novým možnostem profesního uplatnění.

Naše vize: Svět, kde všichni mladí lidé mají přístup k výživovému vzdělání a orientují se ve světě vzrušujících a inovativních zemědělsko-potravinářských profesí.

Naše poslání: Podporovat pedagogy, aby učili, zapojovali a inspirovali mladé lidi k zájmu o potraviny, které jedí, a ke zvážení kariéry v zemědělsko-potravinářském oboru.


The following organisations have contributed to our lesson plans:

AZTI Climate Smart Elephant Coompanion Grupo An Juntos farm Leaf Matis Pas Priva Proeky EU Sabri Ulker Sustainable Gastro TechnionIIT University Agriculutural University of Iceland University of Peloponnese VTT